1598 ช่วงเวลาดุอาอฺมุสตะญาบ ระหว่างอะซานกับอิกอมะฮฺนั้น อยู่ในหรือนอกมัสญิด, มุสลิมะฮฺที่อยู่บ้านจะขอดุอาอฺระหว่างอะซานกับอิกอมะฮฺที่บ้านได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 05/01/2012 - 11:45

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ