1542 การตั้งครรภ์โดยเลี้ยงเชื้อนอกมดลูก แล้วฉีดตัวอ่อนเข้าไป

Submitted by dp6admin on Tue, 16/08/2011 - 08:42
คำถาม
เรื่องเด็กหลอดแก้ว การตั้งครรภ์แบบการเลี้ยงเชื้อของสามีภรรยา โดยเลี้ยงนอกมดลูกแล้วจะฉีดเข้าไปในมดลูกของผู้หญิงเพื่อทำการฝังตัวอ่อนไว้ในมดลูก สามารถทำได้หรือไม่

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ