การให้สลามในการสนทนาทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้คำว่า "สลาม" เราจะรับอย่างไร ทำได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 24/12/2010 - 06:18


วันที่ตอบ