ถึงเวลาละหมาดวันศุกร์แต่อยู่ระหว่างการเดินทาง

Submitted by dp6admin on Fri, 29/10/2010 - 10:59

ตามหลักการอิสลามแล้วได้ห้ามมิให้ออกเดินทางในวันศุกร์ถูกต้องใช่หรือไม่ หากเราออกเดินทางก่อนวันศุกร์แล้วเมือถึงเวลาละหมาดวันศุกร์เรายังอยู่ในระหว่างการเดินทาง จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรตามแนวทางของท่านนบี

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------