การตัดเล็บในช่วงคืนวันพฤหัส(หรือค่ำวันศุกร์) ทำได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sat, 13/03/2010 - 21:00

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง