1920 สมควรหรือไม่ในการปิดหน้าในละหมาด เช่น ในการละหมาดในมัสยิดที่มุสลิมีน/มุสลิมะฮสามารถเดินผ่านไปมาได้?มีกรณีใดบ้าง ที่สามารถปิดหน้าละหมาดได้?