1121 หากมุสลิมีนต้องการนิกาหฺกับมุสลิมะฮฺที่ปิดหน้า

Submitted by dp6admin on Wed, 16/12/2009 - 08:44
คำถาม
หากมุสลิมีนต้องการนิกาหฺกับมุสลิมะฮฺที่ปิดหน้า จะขอดูใบหน้าก่อนได้หรือไม่ ถ้าดูแล้วไม่ต้องการนิกาหฺกับนางต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่

คำตอบ

----

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ