1131 การทำบัตรเครดิตหะล้าลหรือไม่

Submitted by dp6admin on Wed, 09/12/2009 - 07:57
คำถาม
กรณีที่ทำบัตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย และจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆ เช่นไปต่างประเทศ บางครั้งไม่สามารถกดเอทีเอ็มได้และเงินที่พกก็ไม่พอใช้

 

-----

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ