1862 ในวันศุกร์ จะประกาศก่อนคอเฏบขึ้นมิมบัรได้หรือไม่