1597 วันศุกร์คอเฏบขึ้นมิมบัรคุฏบะฮฺ จบแล้วดันคนอื่นให้ขึ้นเป็นอิมาม

Submitted by dp6admin on Thu, 05/01/2012 - 11:45

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ