1725 ละหมาดไม่ปิดคาง ไม่เศาะห์จริงหรือ

Submitted by dp6admin on Wed, 16/01/2019 - 19:24
คำตอบ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

รายการ แนวทางที่เที่ยงตรง 10 ม.ค.62

วันที่ตอบ