เอาเราะฮ

บาบ 13 ผู้หญิงต้องละหมาดในเสื้อผ้ากี่ชิ้น
- การแต่งกายของมุสลิมะฮฺเมื่อออกนอกบ้าน ต้องปกปิดส่วนใดบ้าง
- การแต่งกายละหมาด สำหรับ #มุสลิมะฮฺ
- เท้ามุสลิมะฮฺ ต้องปกปิดทั้งด้านบนด้านล่างเลยหรือไม่
บาบ 14 การละหมาดในเสื้อผ้าที่มีลาย
บาบ 15…
บาบ 12 "ขาอ่อน" เป็นเอาเราะฮหรือไม่
- อธิบายหะดีษสงครามไคบัร

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

รายการ แนวทางที่เที่ยงตรง 10 ม.ค.62

- ทางนำ - ทางหลง ใครกำหนด ใครเลือก
- อัลเกาะฎออฺและอัลเกาะดัร - การกำหนดของอัลลอฮฺ
- กลุ่มญับรียะฮฺและก็อดรียะฮฺ
- การแต่งกายเป็นโมเดลในการเปรียบเทียบระหว่าง "การเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า" และ "การเชื่อฟังคำสั่งของชัยฏอน"

สำหรับมุสลิมีนและมุสลิมะฮฺที่แสวงหาความถูกต้องและความสมบูรณ์แห่งบทบัญญัติของอิสลามนั้น  การพัฒนาปรับปรุงความเป็นมุสลิมไม่มีวันสิ้นสุด เนื่องจากความศรัทธา(อีมาน) ศีลธรรม…