เอาเราะฮ

สำหรับมุสลิมีนและมุสลิมะฮฺที่แสวงหาความถูกต้องและความสมบูรณ์แห่งบทบัญญัติของอิสลามนั้น  การพัฒนาปรับปรุงความเป็นมุสลิมไม่มีวันสิ้นสุด เนื่องจากความศรัทธา(อีมาน) ศีลธรรม…