ตอบปัญหา

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ในรายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 2/3/65

เยาวชนควรหนักแน่นกับ 3 เรื่อง
1- ศึกษาเรียนรู้เรื่องที่เสริมสร้างศีลธรรม
2- มีญะมาอะฮฺ เพื่อน ผู้ใหญ่ให้คำปรึกษา
3- วางเป้าหมายและจัดตารางชีวิต

ตอบโดย…