1015 การมีทิศสำหรับอัลเลาะฮฺ

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 12:22คำถาม : ผมอยากทราบจุดยืนของท่านช้ยคฺ เกี่ยวกับเรื่องการมีทิศสำหรับอัลเลาะฮฺครับ 

 

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

การมีทิศ(อัลญิหะฮฺ) ขึ้นอยู่ว่าเราให้คำนิยามต่อคำว่า "ทิศ" อย่างไร ถ้าเราเข้าใจคำว่า "ทิศ" หมายถึง ส่วนที่ถูกสร้าง เช่น ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก หรือเบื้องบน เบื้องล่าง ที่เป็นมัคลู้ก นั่นเป็นสิ่งที่อ้างถึงอัลลอฮฺมิได้ แต่ถ้าให้คำนิยามว่า "ทิศ" ที่ไม่ใช่มัคลู้ก คือ ทิศเบื้องบนสุดโลกจักรวาล อันเป็นทิศที่พระองค์ทรงอยู่ คือ "อัลเฟากุ อัลมุฏละกุ" หมายถึงทิศเบื้องบนที่ไร้ข้อจำกัด เพราะทิศที่เป็นมัคลู้กย่อมมีข้อจำกัด แต่ทิศเบื้องบนที่อัลลอฮฺทรงอยู่ไม่มีข้อจำกัด นี่คือทิศที่เราสามารถอ้างถึงอัลลอฮฺได้ และนี่คือสำนวนของอัลกุรอานหลายบท อาทิเช่น

يخافون ربهم من فوقهم 
سبح اسم ربك الأعلى
الرحمن على العرش استوى
أأمنتم من في السماء 
تعرج الملائكة والروح إليه 
 
และหะดีษที่ท่านนบีได้ถามหญิงคนหนึ่งว่า พระเจ้าอยู่ไหน? 
أين الله ؟ قالت في السماء ..
และหญิงคนนั้นได้ตอบว่า อยู่ในฟ้า และชี้ถึงท้องฟ้า(เบื้องบน)

 

ท่านอิมามอิบนุลก็อยยิม ในหนังสืออิจญฺติมาอุลญุยูชิลอิสลามียะฮฺ อะลาฆ็อสวิ อัลมุอัตติละติ วัลญะหฺมียะฮฺ ได้อ้างหลักฐานจำนวนพันหลักฐานว่า  พระองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงอยู่เบื้องบน และนั่นคืออะกีดะฮฺของท่านนบีและศ่อฮาบะฮฺ และบรรดาอุละมาอฺสี่มัซหับ และบรรดาอัสสะละฟุศศอลิหฺทั้งปวง

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

5 ต.ค. 48

วันที่ตอบ