ความหมายของ الله

Submitted by dp6admin on Tue, 07/04/2009 - 17:08

ความหมายของ อัลลอฮฺ


คำว่า อัลลอฮฺเป็นพระนามของพระเจ้าที่มาจากสำนวนภาษาอาหรับซึ่งมีความเก่าแก่พอๆกับภาษาฮิบรูและภาษาซุรยานี เมื่อศึกษาความหมายในภาษาต่างๆก็คล้ายกัน ซึ่งความหมายตามหลักการอิสลามนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า ต่างจากคำว่า พระเจ้า

ความหมายของคำว่า อัลลอฮฺ อุละมาอฺมี 2 ทัศนะคือ

ทัศนะที่ 1 อิลาฮฺ --> อัลลอฮฺ

اَلْ + إِلَه  --> اَلْـإِلَه  -->  الله

อัล-อิลาฮฺ หมายถึง พระเจ้า แต่เนื่องจากคำนี้เป็นศัพท์ทางศาสนา สำหรับมุสลิมจะหมายถึง ผู้เป็นเจ้าของโลก ผู้สร้างมนุษย์ ผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง

นักประวัติศาสตร์กล่าวว่าผู้ที่พูดภาษาอาหรับอย่างถูกต้องคนแรกคือท่านนบีอิสมาอีล ก่อนหน้าท่านก็มีชาวเผ่าญุรฮุมที่ใช้ภาษาอาหรับโบราณกัน เดิมท่านนบีอิสมาอีลไม่ได้ใช้ภาษาอาหรับเพราะท่านมาจากบาบิลหรือบาบิโลน(เป็นดินแดนที่ยิ่งใหญ่แถบอิรัก) ท่านนบีอิบรอฮีม(บิดาของท่าน)ได้อพยพจากอิรักไปชาม อียิปต์ แล้วกลับมาเมืองชาม และได้สมรสกับภรรยาสองท่าน ท่านแรกคือท่านหญิงซาเราะฮฺ แต่ไม่มีลูก ท่านนบีอิบรอฮีมจึงแต่งงานกับท่านหญิงฮาญัร(ทาสจากอียิปต์) และนางได้ให้กำเนิดลูกชายชื่ออิสมาอีล จากนั้นอัลลอฮฺได้ทรงบัญชาให้นบีอิบรอฮีมนำท่านหญิงฮาญัรและลูกอพยพไปอยู่มักกะฮฺ แล้วนบีอิบรอฮีมก็กลับไปเมืองชาม มักกะฮฺในสมัยนั้นเป็นทะเลทรายไม่มีแหล่งน้ำ อัลลอฮฺจึงประทานน้ำซัมซัมมา อาหรับเร่ร่อนก็พากันมาอาศัยอยู่บริเวณนั้น ซึ่งเผ่าแรกที่มาอยู่คือญุรฮุม ภายหลังท่านนบีอิสมาอีลแต่งงานกับสตรีจากเผ่าญุรฮุมและท่านก็ได้เริ่มใช้ภาษาอาหรับ ชาวอาหรับในเกาะอาหรับทั้งหมดก็ได้ใช้ภาษาที่มาจากศาสนาของนบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีล ฉะนั้นรากศัพท์ของภาษาอาหรับจึงมีความเกี่ยวข้องกับศาสนา  

            คำว่า อิลาฮฺ ในความเชื่อของอาหรับสมัยก่อนก็คืออัลลอฮฺ หมายถึงผู้เป็นเจ้าของโลก ผู้สร้างมนุษย์ ชั้นฟ้า แผ่นดิน สร้างทุกสรรพสิ่ง ซึ่งแตกต่างจากความหมายของคำว่า พระเจ้า ที่คนทั่วไป(ต่างศาสนิก)เข้าใจกัน เพราะไม่สามารถสื่อความหมายของ อิลาฮฺ ได้ชัดเจน เราจึงต้องศึกษาความหมายของคำว่า อิลาฮฺ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

 

 

ทัศนะที่ 2 อะ-ลิ-ฮะ --> อัลลอฮฺ

มาจากรากศัพท์  อะลิฮะ  ( أَلِهَ ) หมายถึง รัก เพราะฉะนั้นคำว่า อัลลอฮฺ จะหมายถึง (พระเจ้า)ที่ถูกรัก ซึ่งสร้างความผูกพันที่มากกว่าความศรัทธาคือความรัก  เราลองกล่าว อัลลอฮฺ โดยนึกถึงความหมายว่า ที่รักของเรา ผู้ทรงยิ่งใหญ่ แทนที่จะเชื่อแค่ว่าอัลลอฮฺคือพระเจ้า ในเมื่ออัลลอฮฺเป็นที่รักของเรา จึงทำให้เกิดหน้าที่ต่อพระองค์

เราเห็นมนุษย์ที่รักกันคุยโทรศัพท์กันนานๆ หมดเงินและเวลาไปมากมายกับการแสดงความรัก แล้วกับอัลลอฮฺเราปฏิบัติอย่างไร ? เรารักอัลลอฮฺอย่างไร ? การจะตอบคำถามนี้ได้ก็ต้องศึกษาความหมายของคำว่า อัลลอฮฺ ตามหลักอะกีดะฮฺของผู้ศรัทธา ยิ่งศึกษาเราก็จะยิ่งรู้ว่าคำว่า อัลลอฮฺ  ในมุมุมองของอิสลามมีเนื้อหาที่ต่างจากศาสนาอื่น ยิ่งศึกษามากก็ยิ่งรู้มาก อันเป็นความสำคัญของการศึกษาวิชาอะกีดะฮฺ(เตาฮีด)

 


เรียบเรียงจากการบรรยายของ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี, 2548-06-25 อะกีดะฮฺ 1 (ทุ่งครุ)

วันที่ลงบทความ : 23 มี.ค. 51