มาตรฐาน ความดี-ความชั่ว ณ อัลลอฮฺ

มาตรฐาน ความดี-ความชั่ว ณ อัลลอฮฺ

Submitted by dp6admin on Fri, 29/12/2023 - 22:45
หัวข้อเรื่อง
9:19 พวกเจ้าได้ถือเอาการให้น้ำดื่ม แก่ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ และการบูรณะมัสยิดอัลหะรอม ดั่งผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันปรโลก และต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺกระนั้นหรือ ?
เขาเหล่านั้นย่อมไม่เท่าเทียมกัน ณ อัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนั้นจะไม่ทรงแนะนำกลุ่มชนที่เป็นผู้อธรรม
- อัลอับบาสและชัยบะฮฺ (ลุงของท่านนบี)
- ความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ ไม่ได้คุ้มครองผู้อาศัยอยู่บนพื้นที่นั้น
- มาตรฐาน ความดี-ความชั่ว ณ อัลลอฮฺ
- บูรณะมัสจิด - รูปธรรมและนามธรรม
- น้ำผึ้ง - ในมันนั้นมียาบำบัดสำหรับมนุษยชาติ
- คนที่ไม่ใช่มุสลิม แต่อยากทำบุญด้วยการสร้างมัสจิด ได้ไหม ?
- ร่วมทำบุญกับต่างศาสนิกได้ไหม ?
- การทำบาปต่อเนื่องเป็นเหตุให้ไม่ได้รับทางนำ

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 13 (อายะฮฺ 18-19) | 29/11/65

ความยาว(นาที)
49 นาที