ขอบคุณอัลลอฮฺด้วยการซิกรุลลอฮฺ

ขอบคุณอัลลอฮฺด้วยการซิกรุลลอฮฺ

Submitted by dp6admin on Tue, 20/12/2022 - 21:21
หัวข้อเรื่อง
ซิกรุลลอฮฺมากมาย ถือว่าได้ขอบคุณอัลลอฮฺแล้ว
หากลืมอัลลอฮฺ ถือว่าเนรคุณพระองค์
เราอยู่ได้เพราะรับใช้ศาสนา

จาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม หะดีษที่ 50/2"

ความยาว(นาที)
3 นาที