เรารักษาอัลลอฮฺ อัลลอฮฺจึงรักษาเรา

เรารักษาอัลลอฮฺ อัลลอฮฺจึงรักษาเรา

Submitted by dp6admin on Wed, 24/08/2022 - 17:28
หัวข้อเรื่อง
เรารักษาขอบเขตของอัลลอฮฺ (ไม่ละเมิด)
อัลลอฮฺจึงรักษาเรา
ความยาว(นาที)
1 นาที
วันที่