"อิลาฮฺ" หมายความว่าอย่างไร ?

"อิลาฮฺ" หมายความว่าอย่างไร ?

Submitted by dp6admin on Wed, 19/01/2022 - 12:44
หัวข้อเรื่อง
อิลาฮฺ إله - สุดที่รัก

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 31 (อายะฮฺ 65 นบีฮูด)"

ความยาว(นาที)
8 นาที