เมื่อหัวใจพลิกผัน

เมื่อหัวใจพลิกผัน

Submitted by dp6admin on Sat, 25/09/2021 - 21:43
หัวข้อเรื่อง
นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิก
อบุดดัรดาอฺ - ศาสนาของท่านอาจจะพลิกในชั่วโมงเดียว ตย. อับดุลลอฮฺ อัลเกาะศีมียฺ, เยาวชนที่ชอบทดสอบความรู้ของอุละมาอฺและชอบทดลองเรียนกับผู้รู้ในแนวที่ไม่ถูกต้อง

ส่วนหนึ่งจาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 231 (หะดีษที่ 48/3)"

ความยาว(นาที)
15 นาที