การทักอิมามที่ละหมาดผิดพลาด

การทักอิมามที่ละหมาดผิดพลาด

Submitted by dp6admin on Fri, 09/10/2020 - 22:38

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
- ผู้ชาย ให้กล่าว "#ซุบฮานัลลอฮฺ"
- ผู้หญิงให้เอามือขวาตีหลังมือซ้าย
- ถ้าอิมามอ่านกุรอานผิด ให้ทักด้วยอายะฮฺที่ถูก ไม่ต้องกล่าว ซุบฮานัลลอฮฺ

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 18 (อายะฮฺ 35) | 6/10/63

ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่