จากความฝัน...สู่สัจธรรม

จากความฝัน...สู่สัจธรรม

Submitted by dp6admin on Sat, 16/05/2020 - 15:27
หัวข้อเรื่อง
- ความฝันที่เป็นฮิดายะฮฺจากอัลลอฮฺ
- ความฝันของซะอดฺ อิบนุอบีวักกอศ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ

ส่วนหนึ่งจาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 35 (อายะฮฺ 62-63)" โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
9 นาที
วันที่