5. วัยรุ่นกับการแต่งกาย

Submitted by dp6admin on Fri, 07/12/2018 - 21:54
الفتيان والفتيات والملابس والأزياء
 
5. วัยรุ่นกับการแต่งกาย
 
เรื่องที่สังคมพูดกันเสมอ คือการแต่งกายของวัยรุ่นสมัยนี้ คงไม่ต้องยกตัวอย่างมายืนยันในเรื่องนี้ เพราะมันปรากฏในทุกสถานที่อย่างเปิดเผย และวิเคราะห์ได้ว่าเป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่ทำให้เยาวชนหนุ่มสาวไหลลื่นไปตามกระแสแฟชั่นตะวันตก ด้วยความอยากเลียนแบบและค่านิยมที่ทำให้วัยรุ่นไม่พินิจพิจารณาในประเด็นนี้อย่างลึกซึ้ง
 
เยาวชนบางคนอาจคิดว่า เรื่องการแต่งกายทำไมจะต้องมีปัญหา สร้างความเดือดร้อนกับใคร ทำไมเอาประเด็นเล็กน้อยมาสร้างเป็นปัญหาใหญ่โต แต่คุณว่ามั้ย ? ว่าเรื่องการแต่งกายนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับคนที่มีปัญญา ชุด เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องนุ่งห่ม เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงสิ่งที่อยู่ภายในสมองและจิตใจ อาทิเช่น คนที่ชอบสวมเสื้อผ้ารัดรูปหรือเปิดเผยอวัยวะที่ต้องปกปิดตามหลักการ หรือชอบแสดงความสวยงาม คนเหล่านี้ต้องมีอะไรในเจตนารมณ์ของเขาสักอย่างหนึ่ง คุณว่ามั้ย ? หรือคนที่แต่งตัวแปลกๆเหมือนพวกฮิปปี้หรือกลุ่มต่างๆที่เกิดในตะวันตกและถูกนำมาเป็นตัวอย่างในสังคมของเรา เช่น กลุ่มกะเทย กลุ่มเร่รอนที่ไม่ชอบอยู่กับครอบครัว กลุ่มผู้ชายที่ไว้ผมยาวหรือผู้หญิงที่ตัดผมสั้น มันเป็นความปั่นป่วนในสมองพวกนี้ ก่อนที่จะมาเป็นความปั่นป่วนด้วยพฤติกรรมของพวกเขาในสังคม ใช่แล้ว ความวุ่นวายในสังคมส่วนมากก็มาจากพวกนี้นี่แหละ
 
อิสลามไม่ได้ระบุว่าต้องแต่งกายในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด แต่มีเงื่อนไขที่ศาสนาสอนไว้สำหรับเครื่องนุ่งห่มของมุสลิมและมุสลิมะฮฺดังนี้ 
 

1. ต้องเป็นเครื่องแต่งกายที่ปิดบังอวัยวะที่ศาสนาใช้ให้ปิดบัง สำหรับผู้หญิงคือร่างกายทั้งหมดรวมใบหน้าและฝ่ามือด้วยในบางทัศนะ หรือเว้นใบหน้าและฝ่ามือในอีกทัศนะ

2. ต้องเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่รัดรูป ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง

3. ต้องเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่เลียนแบบพวกกาฟิรหรือฟาสิก(คือคนชั่ว)

4. ต้องเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่เลียนแบบเพศตรงข้าม เช่น ผู้หญิงนุ่งกางเกง หรือผู้ชายแต่งกายแบบผู้หญิง

5. ต้องเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่มีความประสงค์ที่จะแต่งเพื่อโอ้อวดหรือดูถูกผู้อื่น

6. ต้องเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่ฟุ่มเฟือย เหมาะสมกับความสามารถที่จะหามาได้

7. สำหรับสตรี ต้องเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่มีเครื่องประดับประดา เพราะวัตถุประสงค์ของเครื่องนุ่งห่มของสตรีคือ เพื่อปกปิดความสวยงามและสงวนความงามแห่งความเป็นผู้หญิง เพื่อสำรวมตนตามพระบัญญัติของอิสลาม

 
ถ้าคุณศึกษาเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบ คุณจะได้คำตอบชัดเจนเลยว่า กางเกงเอวต่ำหรือไม่ต่ำ กระโปรงรัดรูปหรือสั้นถึงหัวเข่าหรือเหนือหัวเข่า หรือเสื้อรัดรูปโชว์สะดือ ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องแต่งกายที่สวนกับหลักการอิสลาม ทำลายมารยาทจริยธรรมของมุสลิม และนำมาซึ่งภยันตรายต่อผู้แต่งกายแบบนี้และต่อสังคมโดยทั่วไป
คุณรู้มัยว่ามีนักสังคมศาสตร์ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับผู้ที่ข่มขืนสตรี ซึ่งมีข้อถามข้อหนึ่งว่าอะไรที่ทำให้ผู้ข่มขืนเริ่มสนใจในเหยื่อ ? เปอร์เซ็นต์ส่วนมากตอบว่า ผมของผู้หญิง นั่นคือจุดเริ่มของอารมณ์คนแบบนี้ แสดงให้เห็นครับว่า อิสลามเป็นสัจธรรม เพราะอิสลามเน้นมากในเรื่องหิญาบการคลุมศีรษะของสตรี
 
ปัญหาวุ่นวายในสังคม เช่น ฆาตกรรม การลักทรัพย์ หรือแม้กระทั่งการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างโรงเรียนหรือสถาบัน มักเกิดจากเรื่องผู้หญิง ซึ่งเป็นผู้หญิงที่ประพฤติตัวไม่ดี ทำให้เป็นต้นตอปัญหาระหว่างเพื่อนฝูง ซึ่งอะไรที่เลวร้ายมากมายต้องเกิดขึ้นตามมาด้วย 
 
ผมเคยได้ยินคนต่างศาสนิกพูดกับผมบ่อยครั้ง ว่าพวกเขาเคารพนับถือมุสลิมะฮฺที่คลุมหิญาบปกปิดความสวยงามของร่างกายของเธอ และยังพูดอีกว่าเมื่อมองมุสลิมะฮฺที่แต่งตัวเรียบร้อย ไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นกับเพศตรงข้าม มีแต่ความเคารพและความภูมิใจที่สตรีสงวนตนแบบนี้
 
ในสถิติทั่วโลกไม่เคยมีผู้หญิงที่ถูกข่มขืนเนื่องจากคลุมหิญาบปกปิดเอาเราะฮฺอย่างมิดชิด ซึ่งในสังคมมุสลิมทั่วโลกก็มีแบบอย่างให้เห็นว่ามุสลิมะฮฺที่สำรวมตนและแต่งกายเรียบร้อยตามหลักการอิสลาม ย่อมปลอดภัยในทุกสถานการณ์ ตรงกันข้ามกับแฟชั่นของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน อันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องวิตกกังวล เพราะแฟชั่นกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความภูมิใจแก่เยาวชนหนุ่มสาว บางคนไม่รู้สึกถึงความตกต่ำแห่งพฤติกรรมเลวร้ายของตัวเอง แต่กลับภูมิใจในเครื่องแต่งกายของตน และเข้าใจว่าการแต่งตัวทันสมัยจะปิดบังความชั่วร้ายของตนได้ เพราะสังคมนิยมแฟชั่นและใช้เครื่องแต่งกายเป็นบรรทัดฐานในการสำรวจผู้คน คุณคิดว่าคนหล่อคนสวยกับคนมีความรู้มีมารยาท ใครจะเด่นกว่าใครในสังคมของเรา การมองผู้อื่นโดยผิวเผินไม่เจาะลึกถึงความรู้ในสมองและคุณธรรมในจิตใจ เป็นระบบที่เราต้องบอยคอตและประณาม
คุณแต่งตัวดีและเรียบร้อยได้โดยไม่จำเป็นต้องตามกระแสแฟชั่น ปีนี้กางเกงขายาวเลยตาตุ่ม ปีหน้าขาสั้นเลยหัวเข่า ปีนี้กระโปรงยาวปีหน้ากระโปรงสั้น พวกเราก็ตามแบบหลับหูหลับตา ไม่คำนึงถึงหลักการศาสนาอิสลามของเรา คุณต้องมีเอกลักษณ์ของคุณในด้านการแต่งกาย เพราะเสน่ห์ของมุสลิมและมุสลิมะฮฺคือ ความบริสุทธิ์และความสมดุลในทุกกิจกรรมในชีวิตของเขาต่างหาก 

ที่มา : หนังสือ สิ่งที่น่ารู้สำหรับวัยรุ่น, เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง