ผู้นำสารจากพระเจ้าที่แท้จริง

Submitted by admin on Thu, 18/12/2014 - 15:37
 
พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้แสงสว่างแห่งสัจธรรมได้ปรากฏขึ้นท่ามกลางปิรามิดและสิ่งก่อสร้างมหึมาที่ถูกสร้างไว้โดยอารยธรรมอียิปต์โบราณ หรือท่ามกลางความเจริญที่เคยปรากฏขึ้นในอารยธรรมจีนและอินเดียอันเก่าแก่ที่เคยทำให้โลกตะลึงมาในอดีต หรือท่ามกลางความเจริญทางวัตถุในยุคแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในปัจจุบัน
 
..แต่พระเจ้าทรงประสงค์ให้แสงแห่งสัจธรรมได้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางทะเลทรายในคาบสมุทรอาหรับ ในเมืองมักกะฮฺอันเป็นสถานที่และแบบอย่างของความบริสุทธิ์ ที่ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสาสน์จากพระผู้เป็นเจ้าที่ถูกนำมาโดยศาสดาที่เป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่ง ผู้ซึ่งมีคุณลักษณะของมนุษย์ทั่วไปแต่เปี่ยมด้วยความสูงส่งแห่งจรรยามารยาทอันเพียบพร้อมและงดงาม
 
แท้จริงแล้วพระเจ้าได้เลือกศาสนทูตคนหนึ่งเพื่อนำสาสน์และสัจธรรมอันยิ่งใหญ่มาสู่จักรวาลนี้ เพื่อนำข่าวดีมาสู่มนุษยชาติ เพื่อตักเตือนและสัญญาการตอบแทนที่ดีในการงานที่ดี สัญญาสรวงสวรรค์แก่ผู้ที่ปฏิบัติคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า เตือนมนุษยชาติถึงการตอบแทนอันทรมานในนรกแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้า
 
ท่านศาสดามุฮัมมัด(ขอความสันติจงมีแด่ท่าน)เป็นแบบอย่างที่ประเสริฐที่สุด ในด้านการเป็นบ่าวที่ดีและเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความสมถะ ถ่อมตน ความยุติธรรม ความประพฤติ จรรยามารยาท การให้อภัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความละมุนละม่อม ความเมตตาและความซื่อสัตย์ ซึ่งแน่นอนผู้ที่มีคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบดังกล่าวย่อมไม่หลอกลวงและอ้างถึงพระเจ้าโดยความเท็จ ผู้ที่ไม่เคยพูดโกหกแม้ในเรื่องเล็กน้อย ย่อมไม่พูดเท็จในเรื่องราวของพระเจ้าผู้อภิบาลแห่งสากลโลกพระเจ้าผู้ทรงอนุภาพผู้ทรงยิ่งใหญ่
 

ที่มา : หนังสือความจริงที่ยิ่งใหญ่, เชคริฎอ อะหมัด สมะดี