วิธีการแก้ไข คือ ให้การศึกษาอบรมด้านศาสนาอย่างเข้มข้น

Submitted by dp6admin on Mon, 11/01/2010 - 19:13

จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่ประชาชาติของเรากำลังประสบอยู่ ทั้งนี้เราต้องเตรียมผลงานต่างๆและความสามารถที่เรามีอยู่ ก่อนที่เราจะคิดถึงการเผชิญหน้ากับการท้าทายนี้ โดยที่ผลงานต่างๆของประชาชาติอิสลามนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราไม่รู้หรือเราไม่สามารถสร้างมันได้ แต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในศาสนาของเรา เป็นสิ่งที่ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องและไม่มีข้อขัดแย้งในหมู่นักเคลื่อนไหว และทุกคนต่างเห็นชอบว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีและต้องปฏิบัติให้สำเร็จ

หลังจากที่เราได้พินิจพิจารณาเกี่ยวกับความตื่นตัวทางศาสนาอย่างละเอียดแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งแรกที่เราต้องให้ความสำคัญในการที่จะสร้างประชาชาติที่มีพลังมีความสามารถ พร้อมที่จะสร้างวีรกรรมความสำเร็จเหมือนในอดีตที่ผ่านมานั้นคือ การศึกษาอบรมหรือการตัรบียะฮฺนั่นเอง

ถึงแม้จะมีคำพูดหรือคำศัพท์ที่แตกต่างกันไปในการบัญญัติความหมายของคำว่า อัตตัรบียะฮฺ แต่สิ่งที่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ก็คือความหมายในการที่จะสร้างบุคลิกภาพที่ถูกต้องตามหลักการของประชาชาติอิสลาม ซึ่งความหมายนี้ก็เป็นการเพียงพอที่จะบ่งบอกถึงความสำคัญของการศึกษา อันเป็นคำตอบและวิธีแก้ปัญหาต่ออุปสรรคต่างๆที่ประชาชาติกำลังประสบอยู่

ต่อไปก็เหลือเพียงการที่เราจำเป็นต้องพิสูจน์ว่า อัตตัรบียะฮฺหรือการศึกษาอบรมนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติหลักสามประการเพื่อที่จะให้ได้ผลที่เป็นรูปธรรม และเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าการศึกษานั้นมีความเหมาะสมและตรงกับเป้าหมาย และจิตวิญญาณของการตื่นตัวของประชาชาติอิสลาม สามสิ่งนั้นคือ

   1. อะกีดะฮฺที่เข้มแข็ง ที่ประกอบด้วยหลักการศรัทธาที่ถูกต้องสมบูรณ์ต่ออัลกิตาบ(คัมภีร์อัลกุรอ่าน)และซุนนะฮฺของท่านศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
   2. ความรู้อย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะทำให้เราสามารถใช้เป็นข้ออ้างอิงทางศาสนาได้ ความรู้ตรงนี้เราหมายถึงทุกสิ่งที่มีคุณค่าคุณประโยชน์ในการสนับสนุนช่วยเหลือศาสนา แต่เราเน้นหนักในความรู้ทางศาสนา เพราะเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ตักเตือนและเป็นเสมือนคำสอนของบรรดาศาสดาต่างๆ และผู้ปฎิบัติตามรอซูลทั้งหลาย
   3. การญิฮาด(การต่อสู้) การเคลื่อนไหว และการเสียสละ เนื่องจากทั้งสามอย่างนั้นเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงผู้ที่มีความศรัทธาอีหม่านที่สูงส่ง และเป็นแนวทางเดียวที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ซึ่งสามสิ่งนี้คือเสาหลักของการศึกษาที่เราต้องการ และเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการ ร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สามารถแบกรับภาระของศาสนาและเผยแพร่ต่อสังคมโลกได้ และสามอย่างนี้เช่นกันที่ได้ถูกรวบรวมไว้โดยศาสนาดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในอัลกุรอ่านว่า

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّـهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّـهِ وَلَـٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ  ﴿

ความหมาย : ไม่เคยปรากฏแก่บุคคลใดที่อัลลอฮฺทรงประทานคัมภีร์และข้อตัดสินและการเป็นนะบีแก่เขา แล้วเขากล่าวแก่ผู้คนว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นบ่าวของฉัน อื่นจากอัลลอฮฺ หากแต่(เขาจะกล่าวว่า)ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ผูกพันกับพระเจ้าเถิด เนื่องจากการที่พวกท่านเคยสอนคัมภีร์และเคยศึกษาคัมภีร์มา (3 : 79)


หนังสือ เยาวชนมุสลิม...ความหวังของประชาชาติอิสลาม, ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี