วิธีการแก้ไข คือ ให้การศึกษาอบรมด้านศาสนาอย่างเข้มข้น

วิธีการแก้ไข คือ ให้การศึกษาอบรมด้านศาสนาอย่างเข้มข้น dp6admin Mon, 11/01/2010 - 19:13