1686 การละหมาดตะรอวีหฺแบบไม่ต่อเนื่อง

Submitted by admin on Mon, 29/06/2015 - 02:21
คำถาม
การละหมาดตะรอวีฮฺแบบไม่ต่อเนื่องคือละหมาดในช่วงต้น(หลังอิชาอฺ) 4 รอกอัต และที่เหลือจะละหมาดในช่วงท้ายของกลางคืน สามารถทำได้หรือไม่/อย่างไหนประเสริฐกว่า

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ