26 ส.ค.52 - อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม (ปัญหาเกี่ยวกับการละหมาดตะรอวีหฺ), ข่าว

Submitted by dp6admin on Thu, 27/08/2009 - 14:16
Date
  • อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม (ตอบปัญหา) - ปัญหาเกี่ยวกับการละหมาดตะรอวีหฺ (ละหมาดที่บ้านหรือมัสญิดดีกว่า, 11 หรือ 21, ละหมาดช่วงไหนของกลางคืน, ละหมาดไม่ต่อเนื่องกัน), การออกซะกาต, ฯลฯ
  • ข่าว