ถือศีลอดในแผ่นดินหะรอม (ถือศีลอดที่มักกะฮฺ) ต่างกับที่อื่นอย่างไร?

Submitted by dp6admin on Fri, 30/07/2010 - 12:28

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ