เงินโบนัสประจำปีที่หัวหน้าให้ตอนปีใหม่ สามารถรับได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 13/05/2010 - 11:26

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.asp…" showaudiocontrols="1" showpositioncontrols="1" showstatusbar="1" showtracker="1" type="application/x-mplayer2" width="280">
วันที่ตอบ