1875 นบีชอบใส่ชุดสีอะไรบ้าง ?

Submitted by dp6admin on Mon, 06/02/2023 - 14:39
คำตอบ

- สีขาว เขียว ดำ
- ชุดอิหฺรอมมุสลิมะฮฺ ไม่จำเป็นต้องสีขาว

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 4/11/65

วันที่ตอบ