1539 จะเดินทาง แต่ยังไม่ทันเข้าเวลาอัสริ จะละหมาดซุฮริแล้วต่ออัสริเลยได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sun, 31/07/2011 - 23:14
คำถาม
จะเดินทาง พอได้ยินอะซานซุฮริก็ละหมาด แต่ยังไม่ทันเข้าเวลาอัสริ ก็ต้องเดินทางแล้ว และแน่ใจว่าคงไม่ทันละหมาดอัสริแน่ๆ จะละหมาดซุฮริแล้วต่อัสริเลยได้หรือไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ