1122 ในสมัยท่านนบีมีผ้าคลุมกะอฺบะฮฺหรือไม่ ถ้าไม่มี เริ่มมีในสมัยใด

Submitted by dp6admin on Wed, 16/12/2009 - 08:44

คำตอบ

-----

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ