คนดีที่สุด - คนเลวที่สุด

คนดีที่สุด - คนเลวที่สุด

Submitted by dp6admin on Sat, 07/11/2020 - 16:44

8:37 เพื่อที่อัลลอฮฺจะทรงแยกคนเลวออกจากคนดี 
ท่านนบีบอกว่า "คนเลวในหมู่พวกท่าน คือคนที่ทุบตีภรรยา คนดีที่สุดในหมู่พวกท่าน คือคนที่ดีกับครอบครัวของเขา"
- มาตรฐานในการจำแนกคนดี-คนเลว อยู่ที่อัลลอฮฺ ไม่ใช่มนุษย์
- ภารกิจสำคัญของทุกคนคือ ศึกษามาตรฐานความดี-ความเลว ในตัวบท ที่ดีที่สุดคือศึกษาจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺของท่านนบี ผ่านผู้รู้ที่ได้รับการยอมรับในความรู้ของเขา

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 20 (อายะฮฺ 37-39) | 20/10/63"

ความยาว(นาที)
4 นาที