สัญญาณของการตายในสภาพที่ดีมีอะไรบ้าง ?

สัญญาณของการตายในสภาพที่ดีมีอะไรบ้าง ?

Submitted by dp6admin on Wed, 09/10/2019 - 10:31

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ในรายการ อัศศิร้อฏอัลมุสตะกีม 11 ม.ค.60 (ชีวิตหลังความตาย...เป็นบทเรียนสำหรับชีวิตก่อนตาย) https://youtu.be/8TCf5s4O9-g

ความยาว(นาที)
5 นาที
วันที่