มีอะไรในเดือนชะอฺบาน?

มีอะไรในเดือนชะอฺบาน?

Submitted by dp6admin on Mon, 08/04/2019 - 14:13

"มีอะไรในเดือนชะอฺบาน?" รายการ แนวทางที่เที่ยงตรง ออกอากาศเมื่อ 18/04/61 ทางไวท์แชนแนล

เนื้อหาในวีดีโอ

  •  ทัศนะต่างๆเกี่ยวกับเดือนชะอฺบาน
  • ชะอฺบาน เดือนที่การงานถูกยกขึ้นเสนออัลลอฮ
  • ท่านนบีถือศีลอดในเดือนชะอฺบานอย่างมาก
  • ความประเสริฐของคืน "นิศฟุ ชะอฺบาน" - อัลลอฮทรงเสด็จลงมายังฟากฟ้าดุนยาและให้อภัยโทษ
  • 2 คนที่จะไม่ได้รับการอภัยโทษ
  • บทเรียนจากเรื่องของ มิสเฏาะหฺ อิบนุ อะษาษะฮฺ - และ อื่นๆ
ความยาว(นาที)
47 นาที
วันที่