กิตาบุลวุฎูอฺ 7 (บาบ 33 นะญาซะฮฺ)

Submitted by dp6admin on Mon, 17/12/2018 - 14:05
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 47; 33- น้ำที่ใช้ล้างเส้นผมมนุษย์ (สะอาดหรือนะญิซ) - อุละมาอฺส่วนมาก(และอิมามบุคอรีย)ว่าไม่นะญิซ
หะดีษ 170 เส้นผมท่านนบี, 171 ที่มาของเส้นผมท่านนบี, ในพิพิธภัณฑ์ที่ตุรกี ของจริง ?
174 สมัยท่านนบี สุนัขเดินไปมาในมัสยิด
175 สุนัขล่าสัตว์ มันงับสัตว์จนตาย แต่ไม่กิน เพื่อให้เจ้านาย มนุษย์กินได้, ถ้างับแล้วมันกิน
สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย
1 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1440
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
60.00 mb
ความยาว
64.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-342

بَابُ المَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ
33- น้ำที่ใช้ล้างเส้นผมมนุษย์ (สะอาดหรือนะญิซ) - อุละมาอฺส่วนมาก(และอิมามบุคอรีย)ว่าไม่นะญิซ
- เส้นผมร่วงตกลงในกะละมังน้ำ น้ำนั้นสะอาดหรือไม่ ?
น้ำที่เหลือจากดื่มของสุนัข
สุนัขเข้าไปในมัสยิด พื้นที่นั้นเป็นนะญิซหรือไม่
- ตัวสุนัขเป็นนะญิสหรือไม่ ?
หะดีษ 170 เส้นผมท่านนบี
หะดีษ 171 ที่มาของเส้นผมท่านนบี, ในพิพิธภัณฑ์ที่ตุรกี ของจริง ?
172 สุนัขดื่มในภาชนะของพวกท่าน ให้ล้าง 7 ครั้ง (กรณีใดบ้างที่ต้องล้าง)
อิมามชาฟิอีบอกว่ามี 3 รูปแบบ
1- ภาชนะมีน้ำเหลว น้ำเหลวเต็มภาชนะ เวลาดื่ม ลิ้นไม่โดนภาชนะ
2- ภาชนะมีน้ำเหลว น้ำเหลวไม่เต็มภาชนะ เวลาดื่ม ลิ้นโดนภาชนะ

174 สมัยท่านนบี สุนัขเดินไปมาในมัสยิด
175 สุนัขล่าสัตว์ มันงับสัตว์จนตาย แต่ไม่กิน เพื่อให้เจ้านาย มนุษย์กินได้, ถ้างับแล้วมันกิน แสดงว่า

มันล่ากินเอง มนุษย์อย่ากิน
หมู กบ นะญิสมั้ย

 

WCimage
กิตาบุลวุฎูอฺ 7 (บาบ 33)