กิตาบุลวุฎูอฺ 6 (บาบ 28-32)

Submitted by admin on Sun, 28/10/2018 - 20:21
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 46:
28- การกลั้ว(หรือบ้วน)ปาก ในการอาบน้ำละหมาด; 164 ท่านอุษมานเห็นนบีอาบน้ำ ละหมาดอย่างไร
29- การล้างส้นเท้า
30- ล้างเท้าในรองเท้า(ที่ไม่หุ้มเท้า)และไม่เช็ดบนรองเท้า(ที่ไม่หุ้มเท้า)
31- การเริ่มด้วยข้างขวาในการอาบน้ำะลหมาดและอาบน้ำ(ญะนาบะฮฺ)
สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย
17 เศาะฟัร 1440
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
55.00 mb
ความยาว
62.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-328

بَابُ المَضْمَضَةِ فِي الوُضُوءِ
28- การกลั้ว(หรือบ้วน)ปาก ในการอาบน้ำละหมาด; หะดีษ164 ท่านอุษมานเห็นนบีอาบน้ำละหมาดอย่างไร

29- การล้างส้นเท้า
30- ล้างเท้าในรองเท้า(ที่ไม่หุ้มเท้า)และไม่เช็ดบนรองเท้า(ที่ไม่หุ้มเท้า)
31- การเริ่มด้วยข้างขวาในการอาบน้ำะลหมาดและอาบน้ำ(ญะนาบะฮฺ)
32- การแสวงหาน้ำละหมาด เมื่อเข้าเวลาละหมาด

 

WCimage
กิตาบุลวุฎูอฺ 6 (บาบ 28-32)