ญะนาซะฮฺ

อนุญาตให้ละหมาดจะนาซะฮฺที่กุโบร์หลังจากฝังศพแล้ว สำหรับคนที่ยังไม่ได้ละหมาดจะนาซะฮฺให้มัยยิตนั้น จะมาละหมาดเมื่อไหร่ก็ได้

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 15/9/66

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
เดินตามญะนาซะฮฺแบบไหน ได้ผลบุญเท่ากับ 2 ภูเขาอุฮุด

ท่านนบีกล่าวว่า "ผู้ใดตามญะนาซะฮฺมุสลิมด้วยความศรัทธาและหวังผลบุญจากอัลลอฮฺ และอยู่กับมัยยิตจนละหมาดญะนาซะฮฺให้เขา และตามมัยยิตไปฝังจนกลบเสร็จ เขาก็จะกลับบ้านด้วยผลบุญ 2 กิรัต โดย 1…
บาบ 55 (ห้ามยึดหลุมศพของนบีและร่อซูลมาเป็นมัสจิด)
- มัสจิดนบี (ที่มะดีนะฮฺ) มีกุบูรท่านนบี ?
- ภาพจำลองที่ฝังท่านนบี อบูบักร และอุมัร ในบ้านของท่านหญิงอาอิชะฮฺ
นบีขอดุอาอฺว่า "โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดอย่าให้กุบูรของฉันเป็นรูปปั้นถูกสักการะอื่นจากพระองค์"
ผู้ที่ตายด้วยโรคในท้อง(ภายในร่างกาย) จมน้ำ ตายใต้ซากอาคาร ไฟไหม้ โรคระบาด
- ข้อคิดจากแผ่นดินไหวตุรกีและภัยพิบัติต่างๆ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 4/11/65