ญะนาซะฮฺ

บาบ 51 ผู้ใดละหมาดโดยด้านหน้ามีเตาหรือไฟลุกอยู่ หรือสิ่งถูกเคารพอื่นๆ
- ละหมาดในห้องที่มีรูปเคารพ ได้หรือไม่ ?
บาบ 52 ละหมาดในสุสาน เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
- อย่าทำให้บ้านของท่านเป็นกุบูร
- ละหมาดซุนนะฮฺที่บ้าน
- ฝังศพในบ้าน (บริเวณบ้าน) ได้มั้ย ?
- ขอบคุณอัลลอฮฺที่ให้เราให้ศึกษาอัลกุรอานและหะดีษ
- ดุอาอฺที่ท่านนบี ﷺ ขอให้แก่ผู้ศึกษาหะดีษ
บาบ 48 การขุดศพในกุโบร์มุชริกีนในยุคญาฮิลียะฮฺออก และยึดเป็นมัสจิด
- การละหมาดในกุโบร์เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
- ข้อห้ามละหมาดในกุโบร์ มี 3 ระดับ
-…
47 การใช้(เริ่ม)ด้วยด้านขวา ในการเข้ามัสจิด และอื่นๆ เช่น เข้า บ้าน ร้าน นา สวน ฯลฯ
48 การขุดศพในกุโบร์มุชริกีนในยุคญาฮิลียะฮฺออก และยึดเป็นมัสจิด
ห้ามละหมาดบน(หรือใกล้) กุโบร์(กุบูร)
เนื้อหาหมวดที่เกี่ยวกับมัสจิด (เริ่มบาบนี้ หรือตั้งแต่บาบ 33)

บาบ(บท) 41- เราจะเรียก มัสจิดลูกหลาน(ของ)คนๆหนึ่งได้หรือไม่ ? หรือ มัสจิดตระกูล... ?
- ปิดมัสจิดได้หรือไม่
หะดีษ 420 ท่านนบีจัดแข่งม้าในมะดีนะฮฺ ที่มัสจิดบนีสุรัยกฺ
- การฝังศพ(มัยยิต)ในที่ต่างๆ…
- คัดค้าน ประกาศสำนักจุฬา ที่ให้ตะยัมมุมบนพลาสติกห่อศพ เพราะไม่ถูกต้อง การตะยัมมุมต้องให้ดินสัมผัสผิว ถ้ากลัวเสี่ยงว่าจะติดโรค ก็ไม่ต้องอาบน้ำ ไม่ต้องตะยัมมุม ซึ่งเป็นทัศนะของอุละมาอฺส่วนมาก
- การตะยัมมุมมัยยิตที่เสียชีวิตจากโรคระบาด(โควิด) ต้องให้ดินสัมผัสผิว ทำบนผ้าหรือพลาสติกห่อศพไม่ได้…