กุบูรของท่านนบี ﷺ อยู่ที่มัสจิดหรือ ?

กุบูรของท่านนบี ﷺ อยู่ที่มัสจิดหรือ ?

Submitted by dp6admin on Wed, 01/03/2023 - 21:04
หัวข้อเรื่อง
บาบ 55 (ห้ามยึดหลุมศพของนบีและร่อซูลมาเป็นมัสจิด)
- มัสจิดนบี (ที่มะดีนะฮฺ) มีกุบูรท่านนบี ?
- ภาพจำลองที่ฝังท่านนบี อบูบักร และอุมัร ในบ้านของท่านหญิงอาอิชะฮฺ
นบีขอดุอาอฺว่า "โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดอย่าให้กุบูรของฉันเป็นรูปปั้นถูกสักการะอื่นจากพระองค์"
ท่านนบีถูกฝังที่บ้านของท่าน ไม่ใช่ที่มัสจิด
บริเวณที่ฝังทำเป็นรูปหลายเหลี่ยม(ให้ต่างจากกะอฺบะฮฺ) มีกำแพงสูง 6 เมตร เพดานก็คือโดมสีเขียว ไม่เคยมีใครเห็นกุบูรท่านนบี ยกเว้นตอนที่ไฟไหม้โดม จึงมีการซ่อมแซมบูรณะใหม่
ความยาว(นาที)
7 นาที