กิตาบุลวุฎูอฺ 3 (บาบ 13-14)

Submitted by admin on Fri, 28/09/2018 - 11:56
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 43: การออกนอกบ้านของมุสลิมะฮฺ
สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย
18 มุฮัรรอม 1440
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
54.00 mb
ความยาว
65.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-295
بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ
13- การออกของสตรีไปยังการถ่ายทุกข์(หนัก)

ความจำเป็นในศาสนา ทำให้สังคมพัฒนามากขึ้น
การออกแบบทางสถาปนิก ต้องปรับให้ตรงกับหลักการศาสนา เช่น ที่ฉีดชำระในห้องน้ำอยู่ทางขวา, ทำห้องน้ำให้มิดชิด, ฯลฯ
ยังไม่มีการรวบรวมหัวข้อที่เกี่ยวกับ "วิถีชีวิตของมุสลิม" เพื่อฉายภาพมะดีนะฮฺในยุคสมัยของท่านนบี
หะดีษ 146 ภรรยานบีจะออกตอนกลางคืนเพื่อไปถ่ายทุกข์, อุมัรบอกกับนบีนบีว่าให้ภรรยาท่านอยู่บ้าน แม้ถ่ายทุกข์ก็อย่าให้ออกเลย
- ความหมายของ "หิญาบ" มี 2 ประการ ส่วนของมุสลิมะฮฺที่ต้องปกปิด
- ส่วนที่อนุโลมให้เปิดเผยได้ เช่น (หลังเท้าเป็นเอาเราะฮฺ) ฝ่าเท้า (ขณะละหมาด),
- หลังเท้ามุสลิมะฮฺ เป็นเอาเราะฮฺ แต่ฝ่าเท้าไม่เป็นเอาเราะฮฺ ถ้าเปิดเผยขณะละหมาด ถือว่าละหมาดเศาะฮฺ

- มารยาทการตักเตือนในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องครอบครัว
- 18.56 ความหมายของ หิญาบ
- ส่วนของมุสลิมะฮฺที่อนุญาตให้เปิดเผยได้
- การออกนอกบ้านของมุสลิมะฮฺ
หะดีษ 147 อนุญาตให้มุสลิมะฮฺออกนอกบ้าน เมื่อมีความจำเป็น
- การอนุญาตให้คุมกำเนิด
- ทบทวนบทบาทของ ชายหญิง ในสังคม

بَابُ التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ
14- การถ่ายทุกข์ในบ้าน

หะดีษ 149 นบีถ่ายทุกข์บนอิฐ 2 ก้อน