DMS1141

Submitted by dp6admin on Sat, 03/04/2010 - 15:24
รายละเอียด

 فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ  ﴿١٥﴾ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ  ﴿١٦﴾ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ  ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ  ﴿١٨﴾

ซูเราะฮฺ อัลหากเกาะฮฺ 69:15. ในวันนั้นวันกิยามะฮฺก็จะเกิดขึ้น  16. และชั้นฟ้าก็จะแยกออก แล้วมันก็จะอ่อนกำลังลงอย่างไม่เป็นระเบียบในวันนั้น (1) 17. และมะลักก็จะปรากฏอยู่บนเวหาและ (มะลาอิกะฮฺ) จำนวนแปดท่านจะทูนบังลังก์แห่งพระเจ้าของเจ้าไว้เบื้องบนพวกเขาในวันนั้น 18. วันนั้นพวกเจ้าจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ ไม่มีความลับอันใดจะถูกปิดบังแก่พวกเจ้า (2)

1)  อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงแจ้งให้เราทราบว่าเมื่อได้เกิดการเป่าสังข์ครั้งแรกขึ้น หลังจากนั้นเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นเป็นสัญญาณแจ้งให้มนุษย์ทราบ ว่า วันกิยะมะฮฺได้เกิดขึ้นแล้วสภาพจะเป็นอย่างไร?เมื่อแผ่นดินที่มนุษย์เหยียบ ย่ำอยู่อย่างปลอดภัย และภูเขาที่เรียงรายอย่างสูงตระหง่านได้ลอยขึ้นไปบนฟากฟ้า และได้หมดกำลังลงหลังจากนั้นก็หล่นลงมานั่นแหละคือวันกิยามะฮฺหรือวากิอะ ฮฺได้เกิดขึ้นแล้วอย่างแน่นอน หลังจากนั้นชั้นฟ้าทั้งหลายก็จะแตกแยกออกและอ่อนกำลังลงอย่างไม่เป็นระเบียบ นี่คือสภาพของแผ่นดินภูเขาและชั้นฟ้าตามที่อัลกุรอานได้แจ้งให้เราทราบ เราไม่อาจล่วงรู้ได้นอกเหนือไปกว่านั้น

(2)  ในวันนั้นมะลาอิกะฮฺ จะปรากฏตนอยู่บนเวหาท่ามกลางท้องฟ้าที่แตกกระจัดกระจาย มะลาอิกะฮฺจำนวน 8 ท่านหรือ 8 แถว ซึ่งพระองค์ทรงทราบดียิ่ง เราไม่รู้บัลลังก์มีสภาพเป็นอย่างไร ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งเร้นลับแต่มีความลับชนิดอื่น คือสิ่งที่มนุษย์ได้ปฏิบัติไว้ในโลกดุนยาจะถูกนำมาเปิดเผยให้เห็นเป็นที่ ประจักษ์แก่สายตาในวันนั้น