การเศาะละวาตนบีใน ตะชะฮุดครั้งแรก

Submitted by human on Sun, 20/12/2009 - 20:03

คำถาม 1.การเศาะละวาตนบีในการนั่งตะชะฮุดครั้งแรก ต้องอ่านเสมือนการเศาะละวาตนบีในตะชะฮุดครั้งสุดท้ายใช่หรือไม่ครับ

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 23 ธ.ค. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)

คำถาม 2.ถ้าหากว่าการนั่งตะชะฮุดครั้งแรกไม่ได้ เศาะละวาตนบี หรือ กล่าวสั้นๆแค่ อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมหมัด วะอะลาอาลิมุฮัมหมัด การละหมาดของเราจะใช้ได้หรือไม่ (ตอนนี้ที่ทำอยู่คือ อ่านเศาะละวาตนบีในตะชะฮุดครั้งแรกเสมือน ตะชะฮุดสุดท้าย ตามที่ได้อ่านมาจากหนังสือ แต่จะลุกตามอิม่ามล่าช้ากว่าคนอื่นในการลุกขึ้นยืนในร็อกอะที่สาม เนื่องจากได้อ่านเศาะละวาตนบีจนจบถึง อินนะกะฮะมีดุมมะญีด ในตะชะฮุดแรก)

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 30 ธ.ค. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)

1.การเศาะละวาตนบีในการนั่งตะชะฮุดครั้งแรก ต้องอ่านเสมือนการเศาะละวาตนบีในตะชะฮุดครั้งสุดท้ายใช่หรือไม่ครับ 

2.ถ้าหากว่าการนั่งตะชะฮุดครั้งแรกไม่ได้ เศาะละวาตนบี หรือ กล่าวสั้นๆแค่ อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมหมัด วะอะลาอาลิมุฮัมหมัด การละหมาดของเราจะใช้ได้หรือไม่ (ตอนนี้ที่ทำอยู่คือ อ่านเศาะละวาตนบีในตะชะฮุดครั้งแรกเสมือน ตะชะฮุดสุดท้าย ตามที่ได้อ่านมาจากหนังสือ แต่จะลุกตามอิม่ามล่าช้ากว่าคนอื่นในการลุกขึ้นยืนในร็อกอะที่สาม เนื่องจากได้อ่านเศาะละวาตนบีจนจบถึง อินนะกะฮะมีดุมมะญีด ในตะชะฮุดแรก)