อะฮฺลุลฟัฏเราะฮฺ

- ความลำบากใจของมุสลิมที่มีพ่อแม่ไม่ใช่มุสลิม และตายโดยไม่ใช่ผู้ศรัทธา จะขอดุอาอฺให้ท่านได้ไหม ?
- บททดสอบของคนที่ต้องปกปิดความเป็นผู้ศรัทธา
- นบีอิบรอฮีมขอดุอาอฺให้พ่อของท่าน ?
- ท่านนบีมุฮัมมัด ขออนุญาตต่ออัลลอฮฺ เพื่อขอดุอาอฺให้พ่อแม่ของท่าน แต่อัลลอฮฺไม่อนุญาต…
- สรุป 35-36 ความดีความชั่ว คนดีคนชั่ว มีในทุกสังคม
- "ตักวา" ในต่างศาสนิก ทำให้ยอมรับอิสลามได้ง่าย
- ตะกับบร(อัลกิบรฺ) - ปฏิเสธสัจธรรม(ความถูกต้อง) และดูถูกคนอื่น
- อายาต 2 ประเภท 1- อายาตเกานียะฮฺ 2- อายาตชัรอียะฮฺ
- อะฮฺลุลฟิฏเราะฮฺ
- ทัศนะอุละมาอฺในเรื่องบิดามารดาท่านนบีเป็นผู้ปฏิเสธ?,
- การแสวงหาสัจธรรม ต้องสุจริตใจต่อหลักฐานและมีความถ่อมตน
- อัลลอฮฺจะตัดสินด้วยหัวใจ
- ญะมาอะฮฺซ้อน
-…