ตะชะฮุด

1- ตะชะฮุดแรกอ่าน "อัตตะฮียาตุลิลลาฮิ...วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะร่อซูลุฮฺ"
ต้องอ่านศ่อละวาตหรือไม่ ? อุละมาอฺมี 2 ทัศนะ อุละมาอฺส่วนมากเห็นว่าไม่ต้องอ่าน…