หะดีษกุดซียฺ

الْحَدِيْثُ الرَّابِعَ وَالْعِشْرُوْنَ
 
 عَنْ أَبِي ذَرٍّ…
หะดีษที่ 38
الحديث الثامن والثلاثون 
عَنْ أَبِي هُريرة  قالَ : قَالَ…
"ผู้ใดเป็นศัตรูกับผู้เป็นที่รักของฉัน (วลี) แท้จริงฉันได้ประกาศสงครามกับเขา...", การตรวจสอบสายรายงาน,
การตอบแทนคุณงามความดีและความชั่ว, หะดีษที่สร้างความหวังและความละอายต่ออัลลอฮฺตะอาลา, 1 ความดีจะถูกคิดเป็น 10-700 เท่า,