เมาลิด

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ถ้าคุณตีความคำว่าต่อต้านหมายถึง ทำศึกหรือยึดฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรู ก็คงไม่ใช่…