1013 ปรับความเข้าใจเริ่องเมาลิด

Submitted by dp6admin on Thu, 09/04/2009 - 02:15
คำถาม
คำถาม : เราผู้เป็นบุตรจะทำอย่างไรให้ทางบ้านเข้าใจว่าการทำเมาลิดนั้นมันขัดแย้งต่อหลักศาสนา เราจะบอกกับผู้ปกครองอย่างไรคะ

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

มุสลิมทุกคนมีหน้าที่พูดความจริงและเรียกร้องสู่ความจริง ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อย ดังนั้นท่านมีหน้าที่นำหลักฐานและเหตุผลไปกล่าวกับบิดามารดาด้วยความนอบน้อมและห่วงใย และวิงวอนต่ออัลลอฮฺให้บิดามารดาได้รับความรู้ความเข้าใจและฮิดายะฮฺในเรื่องนี้ ท่านสามารถนำเทปหรือบทความไปให้เขาอ่านและฟังก็ได้ แต่ท่านอย่ากระทำหรือพูดจาไม่ดีในขณะที่เชิญชวนสู่ความถูกต้อง เพราะอาจจะเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธความจริงก็ได้ ขออัลลอฮฺให้ท่านประสบความสำเร็จในการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่บิดามารดาของท่าน

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

5 ต.ค. 48

วันที่ตอบ