วิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน 4

Submitted by dp6admin on Wed, 15/06/2016 - 01:28
 

วิธีที่ 7 التخطيط
วางแผนอิบาดะฮฺ เพื่อให้ได้รับประโยชน์และผลบุญอย่างสุดความสามารถ

 

 •  ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยการวางแผนและความตั้งใจในการรับประโยชน์และผลบุญอย่างสุดความสามารถ เพราะชาวอาคิเราะฮฺจะวางแผนเพื่อโลกหน้า เหมือนชาวดุนยาที่มักจะวางแผนเพื่อโลกนี้
 • ตัวอย่างในการวางแผนในเดือนรอมฎอนคือ การจัดตารางทำอิบาดะฮฺ ทำความดี กี่ชนิด กี่อย่าง และให้มีระบบในการบริหารเวลาในเดือนนี้

 

วิธีที่ 8 الدعوة 
 
ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยการเตรียมตัวเผยแผ่ความดีงามและคุณธรรมแห่งเดือนรอมฎอน ให้คนใกล้เคียงมีแนวร่วมในการทำความดี เช่น
 • เชิญชวนละหมาดที่มัสยิดทุกวักตู
 • ละหมาดตะรอเวียะฮฺทุกคืน
 • บริจาคทานทุกวัน
 • อ่านอัลกุรอานให้มากๆ
 • ระงับอารมณ์ให้หนักแน่น
 • จัดบรรยายหรือนะศีหะฮฺ แบบสั้นๆเล็กๆน้อยๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง ซึ่งจะสร้างบรรยากาศอันสวยงามในสังคมของเรา
 
วิธีที่ 9 الصفحة البيضاء 
 
ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยชีวิตใหม่อันขาวบริสุทธิ์และปราศจากมลทิน โดยตั้งใจคืนดีกับ
 • อัลลอฮฺ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นบ่าวของพระองค์
 • ร่อซูลของอัลลอฮฺ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ยืนหยัดในแนวทางของท่าน
 • ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม คือชีวิตทั้งปวงให้ขึ้นอยู่กับพระบัญชาของอัลลอฮฺ

ชีวิตเช่นนี้ย่อมเป็นชีวิตที่สดใส มีความสุข และมีความสำเร็จอย่างแน่นอน

 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง