เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ กิตาบุลอีมาน (ปี 52)

Submitted by dp6admin on Wed, 24/02/2010 - 11:55

    หะดีษเศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 01 : หัวข้อเรื่อง: ความสำคัญของหะดีษ, ประวัติหนังสือและผู้เขียน, กิตาบุลอีมาน : อัลอีมาน(ความศรัทธา) คือ คำพูดและการกระทำ, กลุ่มที่มีความเชื่อผิดๆในเรื่องอีมาน เช่น ญะฮฺมียะฮฺ มุรญิอะฮฺ ฯลฯ

    หะดีษเศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 02
    หะดีษเศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 03

 หนังสือประกอบการบรรยาย

 

สถานที่: บ้านตานีพันธ์ ริมคลองบางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 17.5.09 - 28.6.09